Category Archives: Sưu Tầm

Chỉ có ở Việt Nam?

Advertisements

Đăng tải tại Sưu Tầm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

13 Điều Đáng Học Hỏi Từ Người Nhật

Đăng tải tại Sưu Tầm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10 điều đáng học từ người Nhật

Tinh thần gìn giữ truyền thống, sạch sẽ, thói quen tôn trọng người khác, ý thức tập thể… là những đức tính của người dân Nhật Bản khiến các quốc gia khác nể phục.

Đăng tải tại Sưu Tầm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ: LỜI “SỐC”, Ý “SỐC” !

Có đường tiến thì phải tính cả đường lùi

Đăng tải tại Sưu Tầm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHÉP LẠ CỦA TIẾNG CƯỜI

Mục đích cuộc đời này là đi tìm hạnh phúc và hưởng hạnh phúc. Biểu hiệu của hạnh phúc là tiếng cười. Tiếng cười đây là tiếng cười chân thực, hồn nhiên, thoải mái và tự phát, tiếng cười ròn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sưu Tầm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cùng suy gẫm

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sưu Tầm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ: LỜI “SỐC”, Ý “SỐC” !

Đăng tải tại Sưu Tầm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?