Category Archives: Audio, Video

PHẢN KHÁNG BẤT BẠO ĐỘNG SẼ THAY ĐỔI BẤT CỨ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI NÀO

Đăng tải tại Audio, Video | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuyện tử tế

Đăng tải tại Audio, Video | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thánh Ca: Đừng Tuyệt Vọng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Sáng tác: Lm. Thiên Ân Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Đăng tải tại Audio, Video | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thế kỷ buồn trên quê hương tôi!

Những giọt máu hồng, lăn trên khuôn mặt Những dòng máu hồng, ướt đẫm châu thân Mặt trời buồn vương, mặt trời nhỏ lệ Trước cảnh đòn thù, máu chảy đau thương

Đăng tải tại Audio, Video | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến viếng thăm Đức Mẹ Fatima

2

Đăng tải tại Audio, Video | Bạn nghĩ gì về bài viết này?